• Totale lockdown, samen gaat het ons lukken

    14 december heeft onze minister-president een volledige lockdown afgekondigd.
    We doen hierbij nogmaals een beroep op de gebleken trouw, flexibiliteit en loyaliteit van onze leden. 
    Samen komen we hier doorheen.

    Tige tank en bliuw sûn!