• LIPPENHUIZEN Als je het honderdjarig bestaan van de sportvereniging viert, wil je ook een blijvende herinnering nalaten. In Lippenhuizen bedachten ze dat een bankje dan een leuk idee is. Een bankje waarvan iedereen die er op gaat zitten zal zeggen: ‘Hieraan heb ik ook meegewerkt.’

    Dinsdag begonnen vrijwilligers al met het in stukken knippen van veel tegels. Op de dagen die volgen kan iedereen die dat wil een stukje van het grote mozaïek leggen. Burgemeester Ellen van Selm leverde woensdagavond haar bijdrage. De peuters en de kinderen van de basisschool volgen later deze week. 

    Het is niet lukraak tegeltjes plakken. Er is wel een ontwerp in de THOR-kleuren geel en zwart. Ook het logo van de vereniging, afbeeldingen van de verschillende sporten en de volledige naam komen in het ontwerp terug. Tot Heil Onzer Ribbenkast scoorde ooit hoog in een verkiezing van bijzondere namen van sportverenigingen. 

    Het bankje krijgt uiteindelijk een definitieve plek tussen het dorpshuis en het voetbalveld.