• Omgang S.V. THOR met de situatie rond Corona

  Het is een bijzondere tijd waar we met z’n allen in beland zijn en hoe gaan we nu bij S.V. THOR om met de situatie rond Corona.

  Contributie:

  “Moeten we nog steeds contributie betalen, nu de trainingen en wedstrijden niet doorgaan vanwege het coronavirus?” Deze vraag krijgen we steeds vaker. Het antwoord op dit moment is: "JA”.

  Hieronder leggen we uit waarom. 

  Aangezien niemand weet wat de toekomst ons brengt, kunnen wij nu nog geen eenduidig antwoord geven op de vraag over de contributie. In onze afwegingen spelen de volgende aspecten een belangrijke rol.

  1. STANDPUNT KNVB / KNGU
  Het voetbal, zowel betaald voetbal als amateurvoetbal, alsmede de turnbond en de Nevobo steunt uiteraard de vanuit de overheid aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. Het ministerie van VWS heeft naar ons bevestigd dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen loopt tot en met einde seizoen. 

  2. FINANCIEEL
  Op dit moment zijn de enige opbrengsten die wij hebben als vereniging de contributie. De activiteiten die wij onder normale omstandigheden organiseren brengen nu geen geld in het laatje. Daarbij lopen de vaste kosten grotendeels door, al gaan wij bij de overheid en gemeente Opsterland ( kwijtschelding/uitstel veldhuur), KNVB, Nevobo en KNGU een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten. Maar daar is op dit moment geen duidelijkheid over.

  3. VERENIGING

  Gelet op bovenstaande neemt het bestuur vooralsnog het standpunt in, dat we de kosten die we gezamenlijk maken, zoveel mogelijk met z’n allen moeten dragen. Ook dat is onderdeel van het lid zijn van onze vereniging. Wij vragen onze leden hiervoor begrip te hebben

   

  4. RESUME
  De contributie-inning blijft tot nader bericht regulier doorlopen. Daar waar mogelijk zal gesneden worden in de lopende kosten. Als deze crisis nog na juni 2020 aanhoudt, en er meer duidelijk is vanuit de verschillende bonden, dan zullen we op dat moment bekijken of e.e.a. nog steeds de juiste blijkt. Wij zullen hiervoor in overleg blijven met de bonden. Mocht het komen tot een opschorting van contributie-betaling, zal het bestuur daarvoor een bijzondere Algemene Ledenvergadering uitschrijven. Dat is gezien de huidige omstandigheden niet mogelijk. Wij vertrouwen op jullie begrip en medewerking.

   

  Sluiting Sportpark de Kobunder 

  We volgen ook de richtlijnen van de overheid, dus is het sportpark t/m dinsdag 28 april 2020 gesloten. De gemeente voert de komende tijd ook onderhoud uit aan de sportvelden.

  Nogmaals de oproep: Kom niet op het sportpark!

  100-jaar jubileum:

  Volgend jaar bestaat S.V. THOR 100 jaar. Zodra alle beperkende maatregelen rond Corona zijn opgeheven gaan wij van start met de organisatie van dit voor ons zo belangrijke moment.  

  We gaan op dit moment door een zware tijd maar wij zijn een hechte gemeenschap met veel flexibiliteit en veerkracht en daar zijn wij trots op.

  Blijf gezond!

  Het Bestuur

  Mocht je vragen hebben, stuur dan een mail naar bestuur.thorlippenhuizen@gmail.com