• Hoofdbestuur
  NaamFunctieEmail Telefoonnummer
  Jan Witteveen Voorzitterbestuur.thorlippenhuizen@gmail.com06-24934525
  Janny Kleinhuis Penningmeester 06-30745443
  Folkert de Vries 2e penningmeester 06-10589662
  Ankje Niemeijer Seceretarisbestuur.thorlippenhuizen@gmail.com06-24241126
  Iemie Broersma Ledenadministratie iemie.broersma@gmail.com 0513-463306
 • Clubinformatie
  AdresS.V. Thor
  Buorsterwyk 34
  8408 JA Lippenhuizen
  Telefoon It Kobunderhus 0513-856728
  BankrekeningNL82 RABO 0322916720
  Vertrouwenspersoon Margriet Ausma
  vcpthor@gmail.com